torsdag 30 juni 2011

Svar till ledarsidan

Jag fick idag in ett svar i ekuriren på den ledare de skrev igår:

Det pågår nu ett intensivt arbete i Strängnäs kommuns skolor för att ytterligare förbättra resultaten. I detta arbete har vi valt att hämta inspiration från de mest framgångsrika skolkommunerna. Det betyder att det pedagogiska ledarskapet stärks, kunskapsresultaten utvärderas i varje ämne och följs upp systematiskt, lektionens helighet värnas, förtjänstfulla lärarinsatser premieras, tjänster som ämnesansvariga lärare införs i några ämnen, läxhjälp uppmuntras och sommarskolan blir i år den största vi upplevt. Det har bara gått ett halvår men mycket har hänt. Utöver detta har majoriteten beslutat om den största investeringen på våra skollokaler någonsin: 100 miljoner kommer de närmaste tre åren att läggas på att fräscha upp dem.

Vad gäller frågan om vilka som är lämpliga huvudmän för våra grundskolor och gymnasier är det ett tema som jag som ombud på Folkpartiets landsmöte i höst rimligen bör ha en uppfattning kring. En internationell utblick ger då viss vägledning. Nederländerna, som har störst andel friskolor i världen, finansierar sina friskolor via skattsedeln och den skola som använder sina pengar till andra ändamål än utbildning får böter. De privatskolor som finns i Finland drivs som allmännyttiga samfund utan ekonomisk vinning. I Danmark får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän. I England, som med stort intresse följt den svenska skolans utveckling, har nu de första "free schools" etablerats. De har mycket stora likheter med de svenska friskolorna men med ett undantag: de får inte dela ut överskott till ägarna.
För att få syn på dessa mönster behöver man inte vara halvsocialist. Det räcker med att man höjer blicken och inte går vilse.