lördag 4 juni 2011

Tre citat

Tillsammans med det senaste numret av Skolvärlden (Lärarnas Riksförbunds tidning) kom en debattbok som heter "Kommunaliseringen av skolan. Vem vann - egentligen?" Den innehåller en rad inlägg kring denna misslyckade reform. Göran Perssons stora insats på pluskontot var saneringen av statsfinanserna. En lika stor minuspost var hans övertygelse om att skolan skulle kommunaliseras. Kan verka paradoxalt att en kommunpolitiker som jag själv inte vill ha huvudmannaskapet för skolan men när man ser ut över landet och den brist på likvärdighet som kommunaliseringen inneburit förstår man att det här blev fel. Som folkpartist på nationell nivå är jag alltså för ett förstatligande av skolan medan jag som kommunpolitiker kommer att fortsätta att kämpa för att göra skolan så bra som möjligt i Strängnäs kommun.

I den aktuella boken finns tre citat som jag skulle vilja dela med mig av. Det första är från Carl Bildt som sa så här 1989: "Vi måste ha respekt för läraryrkets speciella karaktär. Alla tankar om att reglera lärarnas arbetstid som om det vore vilket kontors- och industriarbete som helst kommer att ge oss en skola som är både sämre och dyrare än dagens, för då riskerar man att reglera bort det engagemang för undervisningen som är kärnan i den sanna lärarrollen." Mycket mer behöver inte sägas när det gäller det här med semestertjänst kontra ferietjänst.

Det andra citatet är från Teodor Kalifatides som skrev så här i Svenska Dagbladet i samband med kommunaliseringsbeslutet: "Den underförstådda meningen är uppenbar: den här gången ska lärarna knäckas. Men vad är det man vill knäcka? Man vill knäcka det enda kvalitetsmomentet i den svenska skolan. Man vill knäcka de enda lärare som är i stånd att lära ut något. De enda lärare som är lite bättre än sina elever."

Citat nummer tre är från Sven Delblanc som i Expressen i samma veva gjorde följande betraktelse: "Ett land som föraktar och ringaktar lärarkåren bereder vägen för barbari. En skolklass består inte av en grupp schimpanser, som ska lära sig en cirkuskonst. För det krävs bara en dressör. En skolklass består av unga människor med vitt skiftande intressen, önskningar och behov. Sådana kan bara en 'överkvalificerad' lärare tillgodose. För att få sådana lärare måste yrket ges prestige och hederlig lön. Så behandlar man ännu läkaryrket, eftersom politiker gärna vill ha sina blindtarmar skurna av yrkeskunniga händer. Ungdomens fostran är det inte så kinkigt med. Men den stat som föraktar sina lärare och sina unga bereder sin egen undergång. En sådan stat är Sverige. Vi är på god väg."

Dessa tre citat fångar i koncentrat mycket av det som gått snett i svenska skola de senaste 30 åren. Låt oss nu försöka vända på det här.