måndag 2 januari 2012

Förskolans pedagogiska uppdrag

Har läst en Kvalitetsgranskning från Skolinspektionen. Den har titeln "Förskolans pedagogiska uppdrag" och handlar om hur förskolor arbetar för att stimulera och följa barns lärande i förhållande till förskolans läroplan. Den bild som framträder är att förskolan i Sverige är bra på omsorg och fostran men har en bit kvar när det gäller lärande. Det betonas på flera ställen att alla pedagoger har inte tagit till sig de mål som handlar om barns lärande och förskolans potential att stimulera barns naturliga lust att lära har inte utnyttjats fullt ut. Man går också så långt att man skriver att när inte lärandet ges tillräckligt utrymme i den dagliga verksamheten kan det få konsekvenser för barnen i deras framtida skolgång. Det är viktigt att intresset för matematik och naturvetenskap tidigt stimuleras. Begrepp som storlek, antal och former ska vara en naturlig del av vardagen på förskolan.

Det är centralt att man på ett systematiskt sätt kan följa varje barns utveckling. Denna kartläggning ska förstås inte användas för att kategorisera eller jämföra barnen, utan vara underlag för den fortsatta planeringen av verksamheten. Det råder idag stor osäkerhet på förskolorna hur denna dokumentation ska gå till. Detta leder till att det sker undermålig eller ingen dokumentation av det enskilda barnets lärande. Här kan vi i Sverige hämta inspiration utifrån. Det finns mycket bra mallar att använda. Jag har själv sett sådana exempel från Lettland och Norge.