måndag 9 januari 2012

Insändare publicerad

Fick idag, tillsammans med Terese och Tord, in en insändare i ekruiren. Se nedan.

Med anledning av det som ekuriren valt att rubricera "konsultskandalen" vill vi göra ett klarläggande. Överträdelser av Lagen om offentlig upphandling har skett och det är inte bra. Detta ska vi alla som direkt eller indirekt varit inblandade ta lärdom av. Vi ser dock inte att några av dessa överträdelser har gjorts med syftet att gynna en enskild part. Vi kan inte heller se att skattepengar inte använts på effektivast möjliga sätt. Det faller sig därför naturligt att uttala det fulla stödet för kommunstyrelsens ordförande Jens Persson och kommunchefen Peter Lundberg. De gör båda ett mycket gott arbete för vår kommuns bästa.

Terese Askerstedt (Mp)
Fredrik Lundgren (Fp)
Tord Tjernström (S)
Alla tre kommunalråd i den styrande majoriteten i Strängnäs kommun