fredag 13 januari 2012

Matteundervisning

I senaste numret av Dagens Samhälle finns en debattartikel av VD:n för Microsoft Sverige och rektorn på KTH. De är, som många andra, bekymrade över svenska elevers svaga resultat i matte och det minskande intresset för ämnet. De ger ett belysande exempel då de visar att 13000 ungdomar sökte till tv-programmet Idol samtidigt som 10000 sökte till en civilingenjörsutbildning. Fördelen med deras inlägg är att de inte bara beklagar sig utan även visar på hur de själva bidragit till att förbättra mattekunskaperna hos våra barn. Microsoft, KTH och Stockholm stad har nämligen tillsammans dragit igång "Mattecoach" på nätet. Det är ett utmärkt exempel på hur aktörer som är beroende av att våra elever lär sig tillräckligt matte får det stöd som kanske vare sig skola eller hem klara av att ge.

Mattecoach bygger på att elever använder chatten på MSN för att komma i kontakt med universitetetsstudenter i matte som gått en särskild kurs för att kunna handleda på nätet. Eleven formulerar sitt problem eller vad hon/han inte förstår riktigt. Coachen svarar sedan inte direkt utan försöker förstå vad det är eleven inte förstått genom att ställa frågor. Coachen försöker sedan "locka" fram det riktiga svaret ur eleven. Detta liknar faktiskt den av Sokrates omhuldade förlossningskonsten (maieutik) där tanken är att kunskapen redan finns hos eleven. Det gäller bara att locka fram den på rätt sätt. Gå gärna in på mattecoach på nätet och titta. De ger där exempel på hur en dialog med en elev kan se ut. Beröm till initiativtagarna till det här projektet. Allt som kan bidra till att våra barn lär sig matte ska bejakas!