söndag 22 januari 2012

Reportage matematik

I senaste numret av Skolvärlden kan vi läsa om ett matteprojket i Umeå, drivet av universitetslektorn Gunnar Sjöberg. Projektet är riktat till elever i årskurs 6 och 9 som har svårt för matte men vill förbättra sina kunskaper. Grunden ska vara forskning och beprövad erfarenhet, vilket förstås låter bra. Det som dock fångade mitt intresse i artikeln var att Gunnar inte var främmande för att tala om för eleverna att de måste jobba hårt för att nå ett mål. Han säger: "Vi måste få fram attityden att lärandet handlar om hårt arbete. Idag ska allt vara roligt hela tiden. Jag håller inte med om det." Jag tror att lektor Sjöberg är något mycket viktigt på spåren. Det ska naturligtvis alltid vara en lärares ambition att försöka göra lektioner så roliga som möjligt för att på det sättet få eleverna med sig. Med detta sagt får vi inte hamna i ett läge där elever ges uppfattningen att om ämnet eller lektionen inte är rolig, så är det lärarens fel och ansvar. Det kan vara så men är det sällan. Det är vikitgt att både skola och föräldrar förmedlar att vissa saker är jobbiga att lära sig. Det krävs ibland blod, svett och tårar men belöningen när man förstått något är värt ansträngningen. Konstigt är att ett sådant synsätt inte är svårt att få acceptans för inom idrotten där många barn och ungdomar är villiga att underkasta sig mycket hård träning på moment de (ännu) inte behärskar. Samma logik borde gälla i skolan. I en kultur där kravet på omedelbar stimulans och belöning är central kan det vara svårt att få uppslutning för ett mer "kämpande" synsätt på hur kunskap förvärvas och insikter uppstår. Likväl är det vuxenvärldens skyldighet att ständigt påtala detta.