söndag 3 juni 2012

Pedagogiska priset

I torsdags var jag, tillsammans med förskolechefen, grundskolechefeen och utbildningschefen, ute i två verksamheter för att tillkännage det pedagogiska priset. Vi instiftade detta pris för att lyfta fram förebilder ute på våra förskolor och skolor och sammanlagt 29 nomineringar kom in. På Hammarens förskola i Mariefred var det två barnskötare och en förskollärare som fick priset. De hade arbetat tillsammans under fem år och verkade trivas mycket ihop. En av dem beskrev det som att man behövde ibland inte ens säga något till den andre för att hon skulle veta vad som behövde göras. Det är alltid roligt att se så här väl fungerande arbetsgrupper. Det finns förstås ingen automatisk koppling mellan personal som trivs med varandra och goda resultat men visst underlättar det om personerna på golvet trivs med varandra. Det är min förhoppning att denna trivsel också underlättar de professionella samtal som jag hoppas vi ska få se allt mer av i kommunen. Vi vet ju att den bästa fortbildningen får lärare genom att ta del av varandras lektioner, material och sätt att hantera kniviga situationer. För att man ska våga berätta om sina egna misstag och söka lösningar måste man vara trygg i den grupp man vänder sig till.

Från Mariefred åkte vi vidare till Stallarholmen där Mari Orhammar (med smeknamnet Kalle) fick reda på att hon får priset i "grundskoleklassen". Mari hade nominerats av två elever som ansåg att Kalle hade en massa förtjänster plus att hon fick eleverna att anstränga sig till 250%. Kalle undervisar i engelska och tyska och har varit på Stallarholmsskolan sedan 2004. Hon verkar brinna för sitt jobb och verkligen tycka om ungdomar men hon föredrog ändå att på fritiden ha en viss distans till jobbet varför det var bra att hon inte bor i Stallarholmen.

Pristagarna på förskolan får dela på 10000 kr medan Kalle får 10000 kr själv. Den formella ceremonin äger rum i fullmäktige den 18 juni. Kom gärna dit och hylla våra välförtjänta pristagare.