torsdag 14 juni 2012

Åkers Styckebruk

På turnén med kommunalråden var vi i måndags i Åkers. Ordförande i områdesstyrelsen Christer Ståhl hade lagt upp ett mycket fint program. Vi började på Åkers Krutbruk som just hade fått en ny VD. Han heter Peter Cervin och han berättade om företaget och visade oss runt. Ganska fascinerande med ett företag som varit verksamt sedan 1552 och tidigare tillverkat mest "offensiva" vapen och krut och nu arbetar med skyddsutrustningar för att skydda mot minor och ballistiska vapen. Deras huvudkund är Scania vars förarhytter de bygger om på ett sätt som gör att de kan användas i krigszoner i hela världen. Det är förstås en hel vetenskap hur man ska förstärka en förarhytt för att den ska kunna stå emot angrepp, både från minor och granater. Slutmonteringen av hytterna äger rum på gamla Börsen i Åker som nu alltså blivit en industrilokal. Där fick vi se flera Scaniahytter uppställda men även hytter för entreprenadmaskiner. Företaget har ett 60-tal anställda och ägs av en tysk enskild firma. Framtiden ser ljus ut för företaget men man kan bli lite kluven inför detta. Visst är det bra att företaget går bra men det betyder samtidigt att det finns allvarliga oroshärdar i världen där deras produkter efterfrågas.

Nästa stopp var Åkerskolan där rektor Henric visade oss runt. Åker har kommit långt i sin satsning på en-till-en, alltså en dator till varje elev och nu ligger utmaningarna i att alla lärare ska kunna utnyttja datorn som ett kraftfullt hjälpmedel i undervisningen. Datorn är som sagt bara ett hjälpmedel men rätt använd kan den vara ett potent verktyg.

Eftr lunch gick vi längs Forsavägen och funderade över hur det markområde som kommunen köpt bäst skulle kunna användas. En baplats vore väl inte dumt och ett antal fastigheter kommer säkert att kunna byggas här. Från Forsavägen gick turen vidare till Bruksarkivet som bara är ett år gammalt. Här finns handlingar ämda från 1600-talet bevarade och det är möjligt att som forskande privatperson komma dit och leta efter anförvanter som haft en koppling till bruket. Man kände verkligen historiens vingslag när de gamla dokumenten plockades fram.

Dagen avslutades på Gallerian där allmänheten kunde komma och ställa frågor och lämna synpunkter. Det kom ett trettiotal personer vilket får anses vara bra. Man tyckte att vi kunde fräscha upp Åker ännu mer men här har faktiskt ett stort arbete lagts ner. Vi påpekade också att vi satsat många miljoner i ett energisparprojekt i hockeyhallen och nästa höst ska en ny förskola stå klar. Åkerskolan är också, tillsammans med Vasaskolan, den skola som får överlägset störst andel av de 100 miljoner som går till att rusta upp våra skollokaler. Summan hamnar på runt 40 miljoner för Åkerskolan. Det ska bli roligt att följa den renoveringen.