fredag 8 juni 2012

Debattartikel publicerad

Fick idag, tillsammans med mina kommunalrådskollegor, en debattartikel publicerad:


"För några veckor sedan kom det oberoende ratinginstitutet Kommunexperten med sin rapport över Strängnäs kommun. Rubriken på den genomträngande analysen av kommunens ekonomi är ”Strängnäs – tog ansvar, gjorde läxan”. Institutet genomlyser alla kommuner i landet och bedömer ingående kategorierna kommunskuld, finansiell hälsa, finansiella risker och finansiella möjligheter. Det är i varje kategori möjligt att få ett betyg mellan A och D där A är det högsta. På samtliga fyra områden får Strängnäs betyget A vilket är nivån för finansiell elitlicens.

Det är välgörande för det politiska samtalet i vår kommun med sådana här rapporter som är skrivna av proffs som inte har några politiska ambitioner utan bara ger en saklig beskrivning. Man pekar i uppsatsen på hur framgångsrik den sittande majoriteten har varit på att ta tag i en ekonomisk situation som visade tecken på förfall. Lyssna på det här: ”Strängnäs är ett exempel på en politisk jämviktskommun där partier, som vanligtvis inte drar jämt, har formerat en majoritet och tagit ekonomiskt ansvar.” Eller det här: ”Först och främst ska politikerna i Strängnäs ha beröm för sitt ekonomiska ansvarstagande…/ Det finns inga tecken på att den ekonomiska styrningen har försvagats. Det är snarare tvärtom när man tar del av analysen.”

En välskött ekonomi är grunden för att kunna utveckla kommunens kärnverksamheter. Det har vi nu möjligheter att göra och arbetet pågår för fullt. Det går att på kort sikt lura medborgarna genom att leva över sina tillgångar som vi gjorde när Moderaterna höll i taktpinnen men vi vet att detta är en mycket kortsiktig seger. Det är i sista hand våra barn som får betala priset för sådan ansvarslöshet. "