tisdag 5 juni 2012

Aspö/Tosterö

Igår var kommunalråden på turné i Aspö/Tosterö. Ett mycket bra program hade lagts upp av presidiet av områdesstyrelsen under ledning av Madeleine Billberg. Jag koncentrerar mig här på skolsidan och vad som hände på områdesstyrelsen möte på kvällen.Vi började på Karinslundsskolan där rektor Kalle Borg tog emot oss. Det är verkligen roligt att se den här skolan full med liv och rörelse. Den minnesgode kommer ihåg att det inte var många år sedan skolan stod helt tom. Detta var ett resultat av många friskolors etableringar i kommunen samtidigt med kommunens egen oförmåga att anpassa sin lokalkostym. Som tur var hade Långbergsskolan vuxit ur sina lokaler 2008 och manövern med att flytta skolans verksamhet till Karinslundsskolan genomfördes. Till hösten har Karinslundsskolan årskurserna 1-6 och har stoppat intaget av förskoleklasser. Man börjar nu successivt växa in i en organisation som 2015 står klar då skolan har årskurserna 4-9. Samtidigt blir Tosteröskolan en F-3-skola och en grön tråd skapas från Tosteröskolan till Karinslundsskolan. Det ska bli mycket spännande att följa detta arbete.

På kvällen hade områdesstyrelsen möte och allmänheten var som vanligt inbjuden. Det var säkert 20 engagerade medborgare där som ställde bra frågor. Det var som vanligt trafikfrågor som upptog mycket av frågandet vilket är fullt förståeligt. Man hade synpunkter på allt ifrån dålig belysning till gropar i vägen. Vi tar med oss dessa påpekanden in till kontoret.

En annan stor fråga är förstås exploateringen av Bresshammars skog. Det finns en oro både från Naturskyddsföreningens sida och från dem som menar att trafikbelastningen blir för stor på Tosteröbron. Låt oss inledningsvis inse att vi är lyckligt lottade som bor i en kommun som folk vill flytta in i. I fler än hälften av landets kommuner råder negativa befolkningstrender. Var vill då folk bo? Ja även om vi har planmonopolet måste de ställen som bebyggs vara ett resultat av inflyttarnas önskemål, exploatörernas lyhördhet för detta och vår skyldighet att få en långsiktigt hållbar tillväxt som tar hänsyn till starka natur- och kulturvärden. Det är förstås mycket viktigt att röra sig försiktigt här eftersom en exploaterad mark är svår eller omöjlig att återställa. Det får alltså inte bli fel. I det här fallet tror vi att en tillräckligt stor del av Bresshammars skog bevaras samtidigt som vi måste hitta en trafiklösning som styr trafik mot Strängnäsbron. Det måste bli lättare att komma ut till denna bro.

Jag påpekade även vid mötet att jag tycker det är orimligt att så mycket biltransporter sker ut till skolorna på Tosterön på morgonen. Naturligtvis måste små barn köras men att högstadieelever körs ut regelbundet tycker jag inte är vettigt. Särskilt anmärkningsvärt blir det här när vi i BuN behandlat en motion som handlar om nödvändigheten av mer fysisk aktivtet i skolan. Det alla borde börja med att fråga sig är hur man tar sig till och från skolan/arbetsplatsen. Här tror jag det finns mycket att göra. Det måste bli naturligare att gå eller cykla både för elever och arbetstagare. Min vision är att det i Strängnäs framöver ska se ut ungefär som i Amsterdam där alla cyklar över allt. Man ser t o m festklädda människor ta cykeln till festen på lördagskvällen. Där har vi något att stå efter!