onsdag 17 oktober 2012

Åker X 2

Igår var jag på trevliga arrangemang i Åker. Det första gällde mottagandet av elever och lärare i ett Comeniusprojekt. Jag hade blivit inbjuden att tala i Motstugan i Åker när elever och lärare från Tjeckien, Tyskland, Turkiet, Spanien, Italien och Polen skulle hälsas välkomna. Eleverna bor hos värdfamiljer i Åker och får möjlighet att under fem dagar lära känna vår kommun, besöka Stockholm och göra en massa aktiviteter tillsammans med våra elever. Eleverna är 15-16 år gamla och projektet heter "Bridges" som just syftar på vikten av att brygga broar mellan olika länder och kulturer. Två drivande språklärare på Åkersskolan har dragit igång detta tillsammans med kollegorna i de deltagande länderna. Projektet pågår under drygt två år och innebär möten i alla deltagande länder. Jag fick en mycket positiv bild av arrangemanget och är imponerad av de två språklärarnas engagemang och vilja att ge sina elever den här fantastiska möjligheten.

På eftermiddagen var det dags att skjuta startskott för byggandet av den nya förskolan i Åker. Den nya förskolan ska ligga på Skämby och kommer att hysa sex avdelningar. Den kommer inledningsvis när förskolan är klar om ett år att hysa drygt 60 barn från avdelningar som idag ligger utspridda i Åker. Förskolan kommer att ha ett eget tillagningskök och vara ett föredöme när det gäller energiförbrukning. Den beräknade energiförbrukningen är 62 kilowattimmar per kvadratmeter och år vilket är långt under kraven vid nyproduktion. Förskolan kommer också att förses med en 20 kvadratmeter stor solfångare som värmer upp en del av tappvarmvattnet och yttertaket beläggs med lågväxande sedum. När startskottet sköts var runt hälften av de barn som kommer att börja på förskolan nästa höst närvarande.