lördag 20 oktober 2012

Föreläsning med John Steinberg

Var igår, tillsammans med kommunens förskolechefer och rektorer, på en föreläsning med pedagogikdoktorn John Steinberg. John är amerikan men har bott i Sverige sedan 1971 och skrivit ett 45-tal böcker. Själv har jag bara läst "Lektionen är helig" - en mycket bra bok.

John sa mycket tänkvärt under de tre timmar han föreläste men låt mig lyfta fram det viktigaste. Han tryckte inledningsvis på att utveckling i skolans värld är beroende av:
1) Personligt ledarskap
2) Skolkultur
3) Samhällsförändingar/Regelverk

Genom att dela upp det på detta sätt ser man att det är möjligt att ute på en enskild skola göra väldigt mycket för att få förbättringar till stånd. Det personliga ledarskapet är varje lärares och rektors ansvar och likadant med skolkultur. Dessa faktorer är i hösta grad påverkbara lokalt, vilket vi ibland tenderar att glömma. Samhällförändringar och regelverk är inget man rår på på den enskilda skolan utan det är något man måste anpassa och förhålla sig till.

John tryckte på att de nya metoderna (projektform, eget arbete, grupparbete) kräver MER av struktur, ledarskap, planering, kontroller och utvärderingar. Så ser det tyvärr inte ut på många håll där dessa metoder används. Då lämnas eleverna alldeles för "ensamma" i sitt arbete och inlärning, effektivitet och nytta blir lidande.

På tal om olika metoder hävdade John att val av metod bara påverkar lektionens kvalitet med 20%. 40% beror på bemötandet och 40% på genomförandet. Metoden förklarar alltså väldigt lite. Lektioner kan genomföras både på ett fantastiskt bra och fantastiskt dåligt sätt med alla metoder.

När det gäller bemötandet kan läraren göra på helt rätt eller helt fel sätt. Det handlar ofta om små subtila detaljer som hur man agerar när några elever är stökiga längst bak i klassrummet. Står man kvar längst fram och ställer till en stor scen eller rör man sig nästan obemärkt längst ner och "hanterar" situationen? Exemplen kan mångfaldigas.

Hur sprider man då en positiv skolkultur? Ledorden är tre. För det första måste varje lärare få känna stolthet när hen gjort en bra lektion. Läraren ska få säga "Nu har jag haft en fantastisk lektion". Sprid den goda berättelsen. Börja varje arbetslagsmöte med att varje lärare berättar ett gott exempel från veckan. Det andra ledordet är generositet som innebär att man delar med sig av bra exempel, bra läromedel, bra lektionsupplägg, bra sätt att hantera en bråkig elev etc. För det tredje måste man som lärare visa sig sårbar. Erkänn, när det är påkallat, att den här eleven klarar jag inte av att hantera. Vad ska jag göra? Hjälp mig.

Sammanfattningsvis var detta en mycket givande förmiddag.