onsdag 10 oktober 2012

Artikel publicerad

Fick idag som en Replik på ledarsidan följande artikel publicerad:

Halva mandatperioden har passerat och det är dags för en summering. De olika aktörerna spelar sina roller helt enligt manus. Vi i majoriteten visar på att vi har en välskött ekonomi, många nöjda brukare i våra verksamheter, har gjort en massiv satsning på jobben och att vi redan uppfyllt 43 av de 87 punkter vi angav i vår majoritetsförklaring. Oppositionen fyller sina repliker med allt elände och vanskötsel som vi drabbat medborgarna med. Ledarskribenten på tidningen intar sin roll och hittar visserligen något litet positivt kring jobbsatsningen men annars är det förutsägbart.

Vems beskrivning av verkligheten är då den korrekta? Går det att hitta en sådan neutral utsiktspunkt? Det är nog svårt men låt oss använda oss av den kanske mest påtagliga indikatorn: flyttar folk till eller från Strängnäs?

Färsk demografisk statistik visar att vi redan nu nått årets mål för befolkningsökningen. Strängnäs kommun har mer än 33000 invånare. Flyttnettot (skillnaden mellan dem som flyttar från och dem som flyttar till Strängnäs) är hittills i år plus 28 procent.  Måttet nådde i augusti fantastiska 44%! Detta är förstås inte bara majoritetens förtjänst då befolkningen ökat under en lång tidsperiod men det kanske säger något om hur starkt ”varumärke” vår kommun är idag. 

Till alla nyinflyttade är det mot denna bakgrund lämpligt att säga: Välkomna till Strängnäs  kommun! Ni har gjort ett bra val och vi i Folkpartiet ska tillammans med övriga partier som styr göra den här kommunen ännu mer attraktiv.