torsdag 11 oktober 2012

Replik publicerad

Fick idag en replik publicerad på ledarsidan.


Uppmaningen har gått fram. Kritisera gärna varandra i politiken men kritisera inte ledarskribenten. Gör du det kommer tidningen alltid se till att den får störst utrymme och sista ordet. Min replik (som var inskickad som en debattartikel) får cirka en femtedel av det utrymme som ledaren ges. Dessutom innehåller min artikel, för tredje gången i år, transkriptionsfel som försvårar läsningen.  Vad gäller innehållet i de verksamheter jag ansvarar för är det mycket som fungerar bra: förskolorna har över lag nöjda barn och föräldrar, Thomasgymnasiet har vänt en fallande söktrend, skolbarnomsorgen gör ett fantastiskt jobb, komvux och särskolan likaså. Påpekandet att kunskapsresultaten är för låga i den kommunala skolan är helt korrekt. Där ligger nu fokus. Redan till sommaren ska resultaten förbättras, i första hand på de två skolor som hade sjunkande meritvärde. På de två andra förbättrades ju betygen. Hur detta ska gå till och hur vi uppfyllt våra vallöften var jag inställd på att redogöra för när jag träffade tidningen för halvtidssummering. Rubriken blev ”Skolkaos ska leda till högre betyg”.