fredag 19 oktober 2012

Replik publicerad

I tisdags skrev Maria von Beetzen en debattartikel där hon bl a angrep mig. Idag fick jag mitt svar publicerat.

Maria von Beetzen (M) kritiserar mig för att jag vid ett sammanträde med kommunstyrelsen inte kunde ange hur många elever våra undervisningsgrupper på grundskolan består av. Den som på nära håll följer utvecklingsarbetet i Strängnäs kommuns skolor vet att skolorna idag ofta har organisationer med mer flexibla grupperingar av elever, där ett antal vuxna möter ett antal barn i olika formationer under en skoldag. Syftet är att lärarnas skriftande kompetenser ska utnyttjas på allra bästa sätt.

Ett konkret exempel från en av våra skolor kan se ut så här. I årskurs 2 finns 40 elever och där undervisar sammanlagt tio lärare under en skolvecka. Klassbegreppet är avskaffat. En elev som kommer till skolan en viss veckodag vet att årskursen är uppdelad i tre grupper. En grupp möter en lärare i samhällsorienterande ämnen, en annan har svenska med en annan lärare medan den tredje gruppen har lektioner utomhus med två lärare. Arbetslaget för de tidigare skolåren på den aktuella skolan har elevassistenter och specialpedagogiskt stöd. Dessa stödfunktioner finns med i elevgruppernas ordinarie arbete, vilket innebär att ibland leder flera vuxna en större grupp elever, vid andra tillfällen är grupperna mindre och leds av en vuxen. För att skapa trygghet och stabilitet finns alltid tydliga mentorsgrupper med en ansvarig lärare.

På 1970-talet, när jag själv gick i grundskolan, var klassen den främsta kategorin och undervisningsgruppen fixerad under hela läsåret. Mycket har hänt sedan dess. Jag hjälper dig gärna med ett studiebesök Maria.