lördag 20 augusti 2011

Konsten att vara människa

Det avslutande citatet från Rosenbergs bok vill jag ta från den del av boken där han diskuterar vad det innebär att vara en levnadskonstnär. Han beskriver hur han beundrar dem och menar att han själv ligger långt ifrån idelaet. Vad utmärker då en levnadskonstnär? Ja, en viktig dimension är det här med att vara optimistisk eller pessimistisk. Hur hanterar en levnadskonstnär detta spänningsfält? Så här skriver författaren på s. 187-88:
"Levnadskonst har inte med optimism att göra, inte heller med pessimism. En levnadskonstnär måste kunna vara både optimistisk och pessimistisk, själva konsten består i att veta när man kan och bör vara vad. Människan kan och bör vara optimistisk om sådant som ligger i hennes förmåga att påverka, ja, även när oddsen för optimism är dåliga, eftersom optimism föder föreställningar och handlingar som kan göra verklighet av en aldrig så liten möjlighet. Vi kan vara optimistiska om vår personliga förmåga att övervinna en svår sorg eller en svår sjukdom eller en ekonomisk kris.Vi kan också vara optimistiska om vår kollektiva förmåga att utveckla nya kunskaper och erfarenheter, möta nya sociala och politiska utmaningar, uppfinna nya tekniska hjälpmedel, lösa nya miljöproblem och undvika självförvållade risker.
Vi kan däremot inte vara optimistiska om det ofrånkomliga. Vi kan inte vara optimistiska om åldrandet och döden.Vi kan inte vara optimistiska om vårt beroende av andra människor. Vi kan inte vara optimistiska om livets bräcklighet. Vi kan inte vara optimistiska om det som redan har varit och det som vi inte kan förutse. Vi kan inte vara optimisitska om jordens gång och årstidernas växling och ekosfärens konstanter och solens framtida utslocknande. Sådan optimism är inte optimism utan bortträngning eller dumhet. I sådana sammanhang kan det till och med vara rätt att vara pessimistisk eller åtminstone utgå från att optimismen har sina gränser. Att vara levnadskonstnär är att kunna se både lockelsen och tragedin i att leva med vissheten om det ofrånkomliga och ovissheten om det orförutsägbara."