tisdag 16 augusti 2011

Plikten och profiten del 5

Är det någon skillnad på om ett sjukhem eller en skola drivs av ett vinstintresse eller av en drivkraft som enbart handlar om att man har en idé om hur det bästa sjukhemmet eller den bästa skolan ska vara uppbyggd och organiserad? Skillnaden på non-profit och profit kan verka hårfin men är fundamental. Författaren skriver så här på s. 126:
"Skolor kan och bör drivas utifrån en mångfald av idéer och föreställningar om vad som är en god fostran av barn eftersom människors syn på vad en god fostran är och bör vara skiljer sig, men de kan inte drivas av förväntningar om vinst eftersom fostran av barn måste drivas av plikt. En skola kan läggas ner eller gå i konkurs. Det kan inte en samhällelig institution för fostran av barn. Läggs den ner i en form måste den återuppstå i en annan."