söndag 14 augusti 2011

Plikten och profiten del 3

Det sjukhem som författarens svärfar låg döende på ägdes av ett vinstdrivande företag vid namn Carema. Rosenberg intresserar sig för varför Carema givit sig in på den här "marknaden" och när han på s. 70 resonerar kring detta låter det så här:
"På frågan vad som driver Carema att ge vård och omsorg åt gamla och hjälplösa (också på den internationella marknaden) svarar inte årsberättelsen från 1999 direkt. Den svarar att Caremas 'verksamhetsidé är att skapa mer och bättre vård för knappa resurser genom att tillfredsställa såväl patienter, boende och anhöriga som beställare och medarbetare', men verksamhetsidé är inte riktigt samma sak som drivkraft. Drivkraft är starkare. Ordet drivkraft förekommer bara en gång i årsberättelsen och då i följande mening: 'Det är vår övertygelse att ett positivt ekonomiskt resultat är en viktig drivkraft för utveckling och ett kvitto på en sund verksamhet.'
Jag är mera intresserad av drivkraften än verksamhetsidén. Jag är intresserad av att veta vad som ska driva oss att ge vård och omsorg åt gamla och hjälplösa i den händelsen att 'ett positivt ekonomiskt resultat' inte kan förenas med uppgiften att ge den vård och omsorg som vi alla själva skulle vilja ge - och få. Om det helt enkelt visar sig att den uppgiften inte är lönsam och kanske inte heller kan bli det. Jag är intresserad av att veta vad som i så fall driver oss att ändå få den gjord."

Jag tror att författaren här är något mycket viktigt på spåren. Vissa verksamheter kan vi utan att ta anstöt tänka oss har vinst som överordnad drivkraft. Försäljning av bilar, försäkringar, kläder etc. är exempel på sådana. Att de som ger våra sjuka och gamla vård och omsorg eller att de som ger våra barn utbildning skulle ha vinst som överordnad drivkraft är något helt annat. Dessa verksamheter är så centrala för ett samhälles fortlevnad att vi inte kan vara dem förutan. Vi måste alltså tillhandahålla dem, oavsett om det finns en marknad där en vinst kan uppstå eller inte. Jag tror också att de flesta av oss vill att den grundläggande drivkraften för dem som tillhandahåller dessa tjänster ska vara omsorg om barn, sjuka och gamla. Om drivkraften är någon annan riskerar verksamheten att till slut förvridas på ett sätt som gör att mycket grundläggande mänskliga och samhälleliga värden äventyras.