tisdag 22 november 2011

Betygspress

I Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden finns det i senaste numret en intressant artikel om betygspress. Man visar där att många lärare, för att göra sina skolor mer attraktiva, pressas att höja sina elevers betyg. Var femte lärare har utsatts för påtryckningar från skolledare om att dela ut högre betyg än vad eleverna förtjänar. Lärare som inte är "generösa" med betygen riskerar att inte få höjd lön eller till och med att förlora jobbet.

Jag skrev i somras en debattartikel som publicerades i ekuriren. Den innehöll ett antal frågor till landets största koncern på gymnasieområdet. En av frågorna handlade om det fanns en risk att det på en skola som har ekonomisk vinst som yttersta drivkraft uppkommer en kultur som främjar betygsinflation. Det är mot bakgrund av den frågan intressant att ta del av LR:s undersökning. I texten framkommer följande: "Det tycks vara betydligt vanligare i friskolor än i kommunala skolor att det finns ett samband mellan "bra" betyg och lärarens lön. Det gäller framför allt friskolor som ingår i en koncern." Sedan följer en skrämmande redogörelse från en lärare som blivit utsatt för mycket starka påtryckningar att höja betygen.

Att sätta betyg är myndighetsutövning. Att detta får ligga i händerna på en aktör som har (kortsiktig) profit som främsta drivkraft och kan använda betygen som ett konkurrensmedel är en ordning som måste ifrågasättas.