fredag 25 november 2011

Skolkonferens

Var igår på skolkonferens anordnad av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Dagen inleddes med att den mycket duktige skoljuristen Lars Werner pratade skoljuridik. Han påtalade det vi alla noterat, nämligen att förskolan genom sina styrdokument gått från att vara en omsorgsinstitution till att bli en utbildningsinstitution med ett ökat kunskapsuppdrag. Det finns förstås inga konkreta kunskapsmål för varje enskilt barn men det är tydligt att förskolan har ett annat och mer avancerat uppdrag idag. I den reviderade läroplanen för förskolan adresseras också förskollärarna som en särskild kategori. Det har av tradition alltid varit så att man inte skiljt på uppgifterna för förskollärarna och barnskötarna men den reviderade läroplanen gör här en markering.

Efter lunch sammanfattade Henrik Bergström från SKL både den stora Mckinseyrapporten om skolan och John Hatties gigantiska meta-metanalys över framgångsrika skolsystem (denna återkommer jag till i ett senare inlägg). I Mckinseyrapporten framkommer tre viktiga slutsatser:
1) Skolan går alltid att förbättra. Oavsett var landet befinner sig är det alltid möjligt att ta ett steg till. Detta gäller även framgångsländer som Finland och Singapore.
2) Sätt fokus på hur undervisningen genomförs. Oavsett vilket skolsystem man har är det alltid den praktiska vardagen i klassrummet som är det avgörande. Vad händer där och vilka metodiska och didaktiska tillvägagångssätt fungerar.
3) Ju bättre skolsystem ett land har, desto mer förbättringar med ökat självbestämmande för enskilda skolor kan uppnås.

Mckinsey tar också upp vad som utmräker en professionell lärarkår. Det är:
1) Höga krav på blivande lärare
2) Konkurrenskraftiga anställningsvillkor
3) Löpande kompetensutveckling
4) Karriärvägar

För att kunna förverkliga punkterna 1-4 måste både staten och kommunerna ta ett större ansvar. Vi ska göra vad vi kan i Strängnäs men redan har vi infört ämnesutvecklartjänster som just ska ses som en form av karriärväg. Vi hoppas mycket på dessa. De är fyra i dagsläget men vi hoppas kunna utöka dem under mandatperioden.