torsdag 17 november 2011

Insändare

Fick igår tillsammans med tre kollegor i majoriteten in nedanstående debattsvar:

"Det är bra att oppositionsrådet Maria von Beetzen intresserar sig för i vilken mån kommunen tar hjälp av företag. Här kommer några exempel, på hur det sker i dag för att rätta till den felaktiga bild som Moderaterna sprider.

Teknik- och servicekontoret har ett arbetslag med två personal som utför mindre anläggningsarbeten som buss­kurer, hållplatser och gångbanor. De utför cirka 25 procent av kommunens anläggningsarbeten, övriga arbeten upphandlas. Kompetens behövs kvar i organisationen för att göra bra upphandlingar och utföra mindre jobb effektivt och snabbt. Några asfaltläggare har inte kommunen och har aldrig haft. Dessa jobb upphandlas alltid.
Snöröjning utförs till 80 procent av 19 inhyrda entreprenörer och till 20 procent av de fem enheter som kommunen har. Fyra arbetsledare alternerar i jour för att kalla ut snöröjarna vid behov och dessa kan också rycka ut vid exempelvis fel­anmälningar.
Parkskötsel har genom medvetet val behållits i kommunal drift där vår kompetenta personal utför storverk med begränsade resurser. Resultatet av deras insatser uppskattas av såväl kommun­invånare som turister.
När det gäller Kalkudden/Edsala innebär ett övertagande av kommunen att underhållet faktiskt kan läggas ut på en lokal entreprenad och inte tvärt om. Som man kan läsa ovan arbetar kommunen i hög grad med olika entreprenörer när det gäller gator och vägar. Anledningen till eventuella övertaganden handlar om helt andra saker som åtgärder för trafiksäkerhet, belysning och nedläggning av infrastruktur som man ofta gör i vägarna. Något som skulle bli mycket kostsamt för vägsamfälligheterna att själva göra.
Den måltidspolicy som kommunstyrelsen föreslås besluta om ger när den är införd kommunen möjlighet att konkurrensutsätta måltidsproduktionen.
Dessutom får entreprenörer tillträde genom att Socialnämnden förbereder införandet av LOV till nästa höst vilket ger brukaren möjlighet att välja utförare av hemtjänst.
På förskole- och skolområdet framstår Strängnäs som en kommun som verkligen välkomnar privata aktörer. Våra förskolor drivs i privat regi i en utsträckning som överstiger både siffrorna i jämförbara kommuner och landet som helhet. Vi håller dessutom i en positiv anda just i dagarna på att diskutera en eventuell etablering av en stor extern aktör på förskoleområdet. På grundskolan går 26 procent av barnen i privata skolor och vi ser från majoriteten dessa skolor som ett mycket värdefullt inslag i vårt utbildningsutbud.
Ovanstående visar på en stor brist i Maria von Beetzens och Moderaternas kunskap om kommunens arbete. Strängnäs kommun är en kommun som arbetar med och för lokala entreprenörer och ser dem som en lika stor kraft i samhället som den egna personalen. De behövs och de används.
Det allra viktigaste för majoriteten är ändå att få största möjliga nytta till Strängnäs kommuns invånare för de ekonomiska medel som står till buds.
Marianne Andersson (C)
Ordförande Teknik- och Fritidsnämnd
Terese Askerstedt (MP)
Ordförande Nämnden för Hållbart Samhälle
Fredrik Lundgren (FP)
Ordförande Barn och utbildningsnämnden
Tord Tjernström (S)
Ordförande Socialnämnden"