tisdag 29 november 2011

Insändare publicerad

Fick idag, tillsammans med tre kollegor i nämnden, nedanstående insändare publicerad i ekuriren:

"Den 20 september fattade Barn- och utbildningsnämnden beslut om hur Strängnäs stads grundskolor ska vara organiserade. Oförmågan från politikens sida att trots omfattande utredningar och underlag inte kunna sätta ner foten i den här frågan har bidragit till att skoldebatten i kommunen allt för mycket handlat om lokalfrågor i stället för kunskapsuppdraget.
Nu finns förutsättningar för att våra skolor ska få fokusera på barnen och deras lärande. Bakgrunden till det beslut som fattades var demografiska faktorer, var eleverna bor, nya tuffare kunskapskrav i de nya styrdokumenten och en vilja från majoriteten att styra resurser till undervisning i stället för nya lokaler.
Förverkligandet av den nya organisationen är nu i full gång och den sker i nära dialog med berörd personal, elever och föräldrar. På varje nämndsammanträde får nämndens ledamöter en redovisning av hur arbetet fortskrider. Den nya organisationen ska stå helt klar till augusti 2012.
Ett folkinitiativ har väckts efter beslutet. De som skrivit under detta vill att skolorna i Strängnäs stad ska organiseras efter principen F-6 och 7-9. Det skulle innebära att inte bara Finningskolan byggs ut utan även Vasaskolan och Tosteröskolan. Samtidigt skulle lokalöverskottet på Karinslundsskolan och Paulinska skolan bli ännu mer påtagligt.
En sådan modell skulle för lång tid tränga ut alla resurser till satsningar på undervisning och lärare och är därför förstås helt omöjlig att tänka sig för oss i majoriteten. Vi ser nu med tillfredsställelse på hur väl vårt utbildningskontor och de berörda skolorna arbetar med att genomföra den nya organisationen som har barnens lärande i centrum och bidrar till att lyfta Strängnäs som skolkommun.
Fredrik Lundgren (FP)
Torbjörn Johansson (S)
Kristina Svinhufvud (C)
Birgitta Bäck (Mp)
Ledamöter Barn- och Utbildningsnämnden i Strängnäs